درباره ی ما

نام شخصیت حقوقی : خدمات مسافرت هوايي آريو پرواز قرن
نام تجاری : مستر تیکت
شناسه ملی : 10320469548
تاریخ تأسيس : 1389/11/18
نوع شخصیت حقوقی : شرکت بامسئوليت محدود
شماره ثبت : 396135
اداره کل : اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري
واحد ثبتی : اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران
کد پستی : 1576935659
محل اقامت قانونی : تهران - خيابان سهروردي شمالي نبش ك آزادي پ 276

برچسب ها {{item.name}}